Izglītības projekti

Esam aktīva NVO, kas darbojas sabiedriskajam labumam visā Latvijas teritorijā

Mērķi

Stiprināt izglītības lomu demokrātiskas, multikulturālas un iekļaujošas sabiedrības veidošanā.
Sekmēt Latvijas iedzīvotāju mūžizglītību.
Rosināt bērnu un jauniešu līdzdalību.
Veicināt valsts un nevalstiskā sektora sadarbību.

Pieredze

8 gadu pieredze nacionāla mēroga projektu izstrādē un īstenošanā.
Kvalitatīvas un vajadzībās balstītas izglītības pieejamību dažādām sabiedrības grupām.

Aktivitātes

Organizējam dažāda veida izglītojošus pasākumus dažādām sociālā riska grupām.
Sniedzam profesionālas apmācības un iesaistām plašu vietējo iedzīvotāju loku.

Mēs strādājam

Visā Latvijas teritorijā

Kontakti

Biedrība "Izglītības projekti" Bebru iela 57, Jēkabpils e-pasts: ip@tvnet.lv

Sazinies ar mums