Palīdzot citiem kāpt kalnā, arī tu pats nokļūsti tuvāk virsotnei. /N.Švarckopfs/

Par mums

ip

Biedrība “Izglītības projekti” (IP)

 

 

Biedrība dibināta 2011.gadā ar mērķi:

 • stiprināt izglītības lomu demokrātiskas, multikulturālas un iekļaujošas sabiedrības veidošanā;
 • sekmēt Latvijas iedzīvotāju mūžizglītību;
 • veicināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu;          
 • rosināt bērnu un jauniešu līdzdalību sabiedrības attīstībā;
 • veicināt valsts un nevalstiskā sektora sadarbību.

 

Galvenās IP darbības:

 • izstrādā un īsteno projektus, kas veicina sociālā riska grupu bērnu un jauniešu integrāciju; kvalitatīvas un vajadzībās balstītas izglītības pieejamību, rosina iekļaujošas izglītības un sabiedrības attīstību,
 • sniedz profesionālas apmācības un iesaista plašu vietējo iedzīvotāju loku,
 • organizē dažāda veida izglītojošus pasākumus dažādām sociālā riska grupām.

 

Galvenās IP mērķa grupas ir sociāli mazaizsargātās un riska grupas, visvairāk:

 • bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām un viņu ģimenes,
 • maznodrošinātās ģimenes ar maziem bērniem,
 • romu (čigānu) kopiena,
 • vecāki/ģimenes, kuriem ir problēmas ar bērnu audzināšanu,
 • NVO, kas aizstāv bērnu un jauniešu tiesības.

 

Galvenie IP sadarbības partneri:

 • citas nevalstiskās organizācijas gan Latvijā, gan citās valstīs,
 • pašvaldību starpinstitucionālās grupas un izglītības iestādes,
 • iedzīvotāju interešu un atbalsta/pašiniciatīvu grupas,
 • nevalstiskās organizācijas.

 

IP iesaistās starpnozaru sadarbības grupu/tīklojumu aktivitātēs:

 

IP darbība sabiedrības labā un sabiedrības iesaistē pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs:

IP veic darbības sabiedriskajam labumam, izmantojot dažādus instrumentus/metodes:

 • aktivizējot un izglītojot vietējās kopienas mērķa grupas tiesību aizstāvībā/nodrošināšanā pašvaldību un valsts līmenī,
 • attīstot integrācijas sociālo efektu, ko dod integrācija vietējās sabiedrības pasākumos kopā ar citiem vienaudžiem un pieaugušajiem,
 • veicinot iekļaujošas izglītības pieeju pilnveidi un izmantošanu ikdienā.

 

IP darbības laikā jau ir izveidota partnerība un iegūtā uzticība no vairāku citu NVO un pašvaldību puses, piemēram, ar biedrībām „Izglītības iniciatīvu centrs” un „Vecāki izglītības atbalstam”, ar Asociāciju SOS bērnu ciemati, ar daudzām mazākumtautību NVO, kā arī Jelgavas, Jēkabpils, Valmieras, Daugavpils pilsētu u.c. pašvaldībām.


KONTAKTI

Valdes locekle Kristīne Liepiņa

e-pasts: ip@tvnet.lv

tālr.29164099