Palīdzot citiem kāpt kalnā, arī tu pats nokļūsti tuvāk virsotnei. /N.Švarckopfs/

NVO un pilsoniskā līdzdalība

logo

Projekts “Pilsoniska aktivitāte un atbildība – vienlīdzības un demokrātijas principu īstenošanas pamats”

NEVALSTISKAIS SEKTORS

 • pilsoniskās sabiedrības organizāciju un neformālo grupu kopums, kas pastāv līdzās valsts un biznesa sektoriem.

NVO

 • nevaldības organizācijas, kas apvieno biedrus pēc brīvprātības principa, kopīgu mērķu sasniegšanai sabiedrības un tās grupu interesēs, ievērojot organizācijas pārliecību.

2 NVO VEIDI:

Biedrība

 • brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi.

 

Nodibinājums

 • mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa sasniegšanai.

 

PILSONISKĀ LĪDZDALĪBA

 • iedzīvotāju aktīva iesaistīšanās sabiedrības un valsts dzīvē un līdzatbildība par valstī notiekošajiem procesiem.

 

NVO LĪDZDALĪBA

 • viens no interešu aizstāvības veidiem Nevalstisko organizāciju mērķis ir veicināt pilsonisko līdzdalību – valsts iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedrības un valsts dzīvē, atbalstot NVO izveidi, darbību un rosinot iesaisti NVO darbā, stiprināt saites starp atsevišķiem cilvēkiem un sabiedrības grupām, kā arī starp atsevišķiem cilvēkiem vai sabiedrības grupām un valsti.

VIDEOMATERIĀLS 1_1

 

PASAULES PRAKSES 2 VEIDI

 • Līdzdalība kā kultūras sastāvdaļa.

 • Līdzdalība definēta normatīvajos dokumentos.

GALVENIE NVO LĪDZDALĪBAS VEIDI

 • līdzdarbība likumdošanas izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā;

 • brīvprātīgais darbs, labdarība un filantropija;

 • sadarbība starp valsti, pašvaldībām, uzņēmējiem un NVO;

 • uzdevumu deleģēšana nevalstiskajām organizācijām.

LĪDZDALĪBAS LĪMEŅI

 • pašvaldībās,

 • centrālajās valsts pārvaldes institūcijās un Saeimā,

 • ES institūcijās.

 NVO LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS SAEIMAS LĪMENĪ

saeima

NVO LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS MINISTRU KABINETA LĪMENĪ

NVO LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS PAŠVALDĪBAS LĪMENĪ

NVO LĪDZDALĪBA – LABĀS PRAKSES PIEMĒRI

Projekta finansētājs: Sabiedrības Integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.